Oči

Oko – do duše okno, říká se. Oči nám svítí, oči mohou být pohaslé, o někom se říká, že má prázdný pohled, někdo zas má v oku jiskru. Něčí oči hřejí a někdo je má pichlavé… Pro mne je třeba zajímavé, jestli má někdo kočičí oči nebo spadlá víčka, a také tvar a vzdálenost obočí.

Víte, že tvar očí a obočí o mnohém vypovídá? Velké oči daleko od sebe působí snivě, malé blízko u sebe vzbuzují dojem „supího“ pohledu, obočí může být dynamické, kreativní, dramatické, ale také vypovídat, že jeho nositel příliš přemýšlí a duše má málo rozletu. Silné obočí může vypovídat o velké vnitřní síle, zemitosti. Portrét není jen fotografická podoba, ale také vystižení charakteru člověka. A k tomu je pohled, výraz očí, první krok.

Pro výtvarníka je zajímavé, že oko, na které se díváme, které kreslíme, je vlastně jen špička ledovce, že velká část oka zůstává skryta za víčky, v očních důlcích.

Oko musí plavat, prozradila mi jedna moje učitelka. Je mokré a okolní kůže je suchá. Dívejte se pod ruce mistrům, prohlížejte si staré obrazy, kresby, abyste zjistili, v čem spočívá to tajemství živosti jejich očí. Nejen lesky, ale drobné zachycení emocí, výrazu v záhybech okolo očí, v rozšíření, či stažení zorničky… Kdysi jsem si třeba všimla, že stačí přitlačit tužkou na horní záhyb víčka, a oko rázem „zcitliví“, dostane takový tklivý výraz.

Dobrý malíř je vlastně výborný pozorovatel, takový Sherlock Holmes kresby. Pozoruje a pozoruje a stále nachází nové a nové nuance, kterých si předtím nevšiml.

Na cestě kresbou nepotkáte nudu. Je to vzrušující cesta plná objevů a překvapení.

Odlesky v kapkách vody navazují na předchozí inspiraci, lesky. Je to další krásné cvičení, ve kterém se stínováním naučíte vytvořit iluzi oblosti a průhlednosti.

KAPKY VODY

Výtvarné cvičení

Stínování kapky vody je nejen kouzelné samo o sobě, ale především je přípravou na stínování oka, kterým se budeme více zabývat v e-knihách Oči I, Oči II, Oči III a Oči IV z knihy Detaily obličeje. Zdokonalíme se v kreslení oválů. Z předchozích inspirací už víme, že naše ruka umí spoustu věcí nakreslit sama, když jí to dovolíme. Kroužit umí skvěle.

Kreslit budeme měkkou tužkou na formát papíru A4.

Předlohu si můžete stáhnout ve formátu A4 zde.

Pro mnohé je umění „nakreslit oči“ nedosažitelná meta, ale věřte, v e-knihách Oči I, Oči II, Oči III a Oči IV v kurzu Portrét II (Detaily obličeje), které se všechny zabývají pouze kresbou očí, zjistíte, že na tom vlastně nic složitého není.

Těším se na Vás.

Vaše výtvarnice COGYBOOKS