Skip to content

BLOG

Zajímavosti

Tužka Koh - i - Noor

Tužka Koh - i - Noor

Tužka Koh - i- noor byla  uvedena na trh už v roce 1889. Svůj název dostala podle známého indického  diamantu Koh-i-noor (Hora světla). Ten byl v  roce 1852  začleněn do britského korunního pokladu a stal se symbolem krásy a bohatství.

I proto byla tužka od počátku 3x dražší (stála 20 krejcarů) než její konkurence. Měla netradiční žlutou povrchovou úpravu, která  která měla být  v kombinaci s černou tuhou symbolickým vyjádřením loajality k habsburskému domu.  


Byla prodávána v sedmi stupňové škále tvrdosti, kterou vynalezl Franz von Hardtmuth. Na rozdíl od konkurence měla pro označení tvrdosti  písmena (konkurence používala číslice 1-6). Písmena  byla v pozdější době pro zjednodušení doplněna kombinací písmen a číslic.


Novinkou bylo i to, že písmena zastupovala anglické termíny (do té doby se používala spíše francouzština).

Měkké tužky nesly označení  6B - 2B, přičemž písmeno  B  znamenalo jednak "black" - černý, ale i “Budweis” který poukazoval na budějovický původ.      

Střední tužky byly označovány od měkčích k tvrdším t.j. od B - HB (tato zkratka měla odkazovat na ochrannou známku HB).

Tvrdé tužky tvořily druhou část stupnice od H po 6H, přičemž H znamenal “hard” tvrdý, zároveň však připomínal jméno Hardtmuth)

Toto označení se i přes odpor konkurenčních firem stala obecně používanou.

Zdroj: Výstava Národního technického muzea v Praze pod názvem „Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu“

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
Souhlasím s Obchodními podmínkami (viz https://cogybooks.com/pages/obchodni-podminky). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění smlouvy a zasílání e-mailů (viz https://cogybooks.com/pages/ochrana-osobnich-udaju).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items