KDO JSEM?

V každé kresbě se odráží osobnost člověka. Existuje několik obrazových testů osobnosti s poměrně přesným postupem rozboru. Číst se dá však z každého obrázku. Moje oblíbená hra je s kreslením obrázků vzhůru nohama. Výsledek tam můžete stěží ovlivnit vědomě. Přesto i na obrázku kresleném obráceně se ukáže, kdo jste, jakou máte povahu.

Je velmi zajímavé pozorovat rozdíl, jak vnímáme sami sebe, a jak působíme na ostatní.

Nedávno mi jedna paní nadšeně vykládala, jak jsem kdysi úžasně vystihla její kamarádku, ale ta si na obraze moc vystižená nepřipadala. A přitom to byla přesně ona, vyprávěla žena. Mně se stalo něco podobného. Když jsem se učila sama metodu kreslení pravou hemisférou, kreslila jsem si svůj velmi podrobný portrét v zrcadle. Mně se kresba moc líbila do chvíle, než přijel přítel, podíval se na obraz na stojanu a zeptal se: „Koho to kreslíš?“

Jak je možné takové rozdílné chápání a vidění sebe sama?

Nejlépe je to vidět na autoportrétech. U prvního autoportrétu jsou žáci velmi sebekritičtí, jak ke kresbě portrétu, tak k podobě samotné. Je pravda, že z počátku je kresba neumělá (bez ohledu na věk většina prvních portrétů je nakreslená, jako by bylo všem asi deset let, přesně to období, kdy se talent “zasekne“ a přestane se dál rozvíjet). Vždy tam ale jistou podobu najdeme. Je dobré se zamyslet a zeptat se, kolik let je tomu člověku na obrázku, jakou má náladu, povahu. Je smutný, nebo veselý, odvážný, nebo přikrčený v koutě? Náš autoportrét toho o nás vypovídá víc, než si myslíme.

Zvláštní je, že když se lidé nakreslí později, už trochu zkušenější, občas se stává, že se jim portrét líbí, ale nepoznávají se na něm. Okolí je ale na portrétu jasně poznává. Co to je? Vnímáme se jinak, než jací jsme?

Často se vidíme mladší nebo starší, než nás vidí okolí. Možná jsme se „zasekli“ v určitém věku, nebo se naopak vnímáme příliš kriticky.

Je skvělé nakreslit si vlastní portrét a pak se zeptat okolí, jestli jste si na obrázku podobní. Možná budete příjemně překvapeni. Někdy je zapotřebí nastavit si i pozitivní zrcadlo.

Těším se na Vaše autoportréty, ty první, neumělé, i ty „velké“, po absolvování všech kurzů Portrétu pravou hemisférou.

AUTOPORTRÉT

Výtvarné cvičení

K tomuto obrázku potřebujeme skicák ve velikosti A4, tužku, gumu a zrcadlo. Postavte zrcadlo na stůl a nakreslete se, tak jak to v tuto chvíli nejlépe umíte. Nezapomeňte se podepsat a napsat datum. Kresbu můžeme později srovnat s pokroky během kurzu.

Všimněte si, jestli jste se nakreslili starší, mladší, ustaranější, veselejší, a zkuste si nacítit, jaký je ten člověk, kterého jste teď nakreslili podle zrcadla.

Inspirací Vám mohou být e-knihy: Portrét pravou hemisférou – celek (kurz Portrét I), Skica a expresivní portrét I, Skica a expresivní portrét II (kurz Portrét IV).

Pokročilejší z Vás se můžou inspirovat například v e-knize Evropanka (kurz Portrét IV).

Mějte se portrétově!

Vaše výtvarnice COGYBOOKS