UŠI

Kdo dobře naslouchá, naučí se i rychle kreslit. Je zajímavé, že na kurzech kreslení se velmi rychle učí lidé, kteří nějakým způsobem pracují s osobním rozvojem. Kouči, terapeuti, psychologové. Přestože startovní čára ve stylu „Umím nakreslit jen prasátko a domeček jedním tahem“ je u všech prakticky stejná, všimla jsem si, že kdo umí dobře naslouchat, naučí se rychle i kreslit. Přestože pravá hemisféra pojem „rychle“ nezná. Studenti, kteří jsou ze školy zvyklí mít všechno „rychle rychle“, často neposlouchají a místo přesunu do pravé pozorovací hemisféry zůstanou v levé a výsledek podle toho vypadá.

Jako je čich spojen s chutí, jsou uši spojené s očima, sluch se zrakem. Zdá se, že klíčovým slovem je zde pozornost. Kdo pozorně naslouchá, pozorně se i dívá a následně i kreslí. Říká se: Měj oči a uši otevřené. Ve smyslu dávej pozor, ať ti nic neunikne.

Zajímavý postřeh: Má-li řidič u ucha telefon, přestože má oči otevřené, může lehce přehlédnout auto, cyklistu nebo divokou zvěř. Ale zde se jedná spíš o mluvení. Proto byly v autobusech cedule: Nemluvte za jízdy s řidičem!

Při kreslení říkám na začátku studentům: Nemluvte. Mluvení patří mezi funkce levé hemisféry a bude odvádět Vaši pozornost, kterou potřebujete při kreslení. Vždy lehce znervózním, přijde-li mi na kurz povídálek. Nejenže ruší ostatní, ale ruší především sám sebe.

Na druhou stranu se pozornost podle vědců zvyšuje při poslechu hudby. Pokud je to možné, volím hudbu beze slov, instrumentální. Ale zjistila jsem, že ani poslech mluveného slova neodvádí moji pozornost od kreslení, právě naopak. Zvlášť když pracuji na obraze, kterému věnuji několik hodin pozornosti, ráda si poslechnu u kreslení zajímavou přednášku nebo audioknihu.

Ve škole jsem nikdy nechápala, proč dostávám poznámky za kreslení při hodinách. Učitele moje čmárání po papíře evidentně vytáčelo, ale mně přitom neuniklo nic z jejich výkladu! Možná jsem si toho z hodiny odnesla víc než děti, které se „snažily“ dávat pozor, ale duchem byly někde jinde.

V dnešním cvičení nebudeme kreslit ucho, ale otvor. I ucho má takový trychtýřovitý otvor, který vede kamsi velmi hluboko, podobně jako otvor na tomto obrázku.

ČERNÁ DÍRA

Výtvarné cvičení

Tento obrázek je krásným důkazem toho, že svět kresby je svět iluzí. Stačí vědět jak a na plochém papíru vytvoříme prostorovou iluzi. V tomto případě galaktické černé díry, ve které mizí světlo. Procvičíme si volné tahy, čáry švihem, kružnice a elipsy.

Kreslit budeme uhlem v tužce a na formát papíru A4, který upravíme na čtverec.

Předlohu si můžete stáhnout ve formátu A4 zde.

Přestože uši vypadají složitě, bez nich se kresba hlavy a portrétu neobejde. Jak je správně nakreslit se naučíte v e-knize Uši v knize Portrét III (Detaily obličeje).

Takže mějte za ušima a těším se na Vás!

Vaše výtvarnice COGYBOOKS