Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář je pouze vzor.

Vyplněný formulář pošlete pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 
Adresát:
Continental Gallery s. r. o.
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská 1011/9, PSČ 19300, Česká republika
identifikační číslo: 26194350
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78649
 
Oznamuji, že tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy. Zboží zároveň vracím nepoškozeno samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu.
 
 
Datum koupě (obdržení zboží): ………………………………….
 
Číslo objednávky: ………………………………….
 
Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………..
 
Adresa kupujícího: ……………………………………..
 
Kontakt na kupujícího (telefon, email apod.): ……………………………………………….
 
Způsob vrácení poskytnutého peněžního plnění: ……………………………………
 
Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


…………………………
 

Datum …………………………