CELEK

Alan Watts – Zen: Čaj nemůžete vypít bez šálku a šálek bez čaje Vám nedá čaj…

Zjednodušeně jde o vnímání celku a všech jeho částí zároveň.

Zajímavý postřeh: Při srovnávání pozornosti u západních a východoasijských studentů se zjistilo, že zatímco západní studenti se věnovali více hlavnímu předmětu v popředí, východní studenti vnímali obraz více jako celek. To by napovídalo tomu, že v západní kultuře je důraz kladen na rozvoj levé hemisféry, která se spíše zaměřuje na vnímání detailu, a ve východní pravé, která je dobrá pro vnímání celku.

Při sledování komiksových obrázků věnovali východní studenti pozornost postavám v pozadí třikrát déle než studenti západní.

Možná tento rozdíl v pozornosti způsobuje rozdílnost v písmu. Východní znaky jsou jako obraz, který je čten jako jeden celek. Jednotlivé části znaku mají svůj význam. Když rozložíte západní slovo na hlásky, budou to jen písmenka, která samostatně nedávají žádný smysl. Jako příklad mne nedávno zaujal čínský znak pro slovo krize. Skládá se ze dvou znaků: jeden znamená nebezpečí, a druhý příležitost. Ze způsobu zápisu tohoto slova vyplývá pro čtenáře rovnou informace: máš problém, ale můžeš z něj vytěžit. V západním způsobu psaní se slovo rozpadne na hlásky bez další informace.

Podobný princip se uplatňuje při kreslení pravou hemisférou. Kreslený, pozorovaný předmět vnímáme vždy v souvislosti s pozadím. Na začátku kurzu ukazuji studentům vždy známý obrázek dvou profilů, které zároveň tvoří vázu. Tvar profilů určuje tvar vázy a tvar vázy určuje tvar profilů. Jedno nemůže být bez druhého.

Stejně tak i tvar nůžek souvisí s tvary mezer okolo nůžek. Když nakreslíte správně mezery, nakreslíte správně nůžky. A naopak. Učíme se vnímat obraz jako celek. Pozorovaný motiv v souvislosti s pozadím, nikdy ne odděleně. Prof. Edwardsová, autorka metody Kreslení pravou hemisférou, často zdůrazňuje nutnost vyváženosti motivu a pozadí. A to platí v barvě třeba u vyváženosti teplých a studených barev v obraze.

Zajímavý je ještě jeden postřeh týkající se srovnání západní a východní kultury. Zatímco západní výtvarná tradice velí mít obraz co nejvíce vyplněný, východní přesně naopak. Velkou roli ve východním umění hraje prázdný prostor. Každá kultura klade důraz na něco jiného.

Zajímavé je, jak pouhé povídání o kreslení a malování, nás skrze souvislosti dovedlo k celku mnohem ještě většímu. Každý obraz je vlastně obrazem světa.

Jak se tvary doplňují v celku si ukážeme v následujícím obrázku:

POZITIV A NEGATIV

Výtvarné cvičení

V tomto cvičení si velice jednoduše ukážeme pozitivní a negativní tvary. Je to jeden z nejdůležitějších principů kreslení pravou hemisférou. Nezaměřujeme se pouze na kresbu předmětu samotného, ale především na okolní tvary. Tentokrát si velmi hravou a efektní formou ukážeme, o co jde, když se řekne pozitiv a negativ.

Kreslit budeme měkkou tužkou na formát papíru A4.

Předlohu si můžete stáhnout ve formátu A4 zde.

Vnímáním celku se zároveň učíme kompozici, harmonii a vyváženosti obrazu. Připravili jsme pro Vás mnoho cvičení, která najdete v e-knihách Linie a úhly, Tvary a mezery, Kompozice v kurzu Portrét I (Vnímání pravou hemisférou).

Těším se na Vás v módu pravé hemisféry.

Vaše výtvarnice COGYBOOKS