TVOŘIVOST

Jaký je rozdíl mezi tvorbou a tvořivostí? Tvorba je dílo a tvořivost je schopnost. Tvorbou, prací rozvíjíme tvořivost. Také ji můžeme nazvat vynalézavostí. Tvořivost se rozvíjí při každé činnosti vykonávané pravou hemisférou. To je ta umělecká hemisféra, levá je ta logická.

A tak ať už kreslím, hraji na klavír, flétnu, housle, maluji, fotografuji, vyřezávám, píšu, rozvíjím svoji tvořivost, vše je nějaká činnost. Tvořivost je tedy propojená s činností, není to pouhé vymýšlení vzdušných zámků, ale i jejich realizace. K realizaci potřebujeme levou hemisféru. A tak se setkává levá a pravá hemisféra na mostě zvaném Corpus Calossum.

Jaký je rozdíl mezi tvořivým a netvořivým člověkem?

Netvořivý člověk má nějaké zaměstnání, nejlépe praktické, a je placený za práci, kterou pro něj někdo vymyslel. Je dochvilný a je na něj spolehnutí, novátorství se od něj neočekává. Je zaběhlý v rutinním kolečku natolik, že kdyby měl vyřešit běžný úkol jiným způsobem než tradičním, bude to pro něj stejně těžké jako pro kavárenského povaleče zdolat Mount Everest.

Vynalézavý člověk nevězí v zajetí naučených stereotypů a vymýšlení nového ho vyloženě baví. Tvořivý člověk snadno najde nové, neotřelé řešení problému tam, kde ostatní kráčí vyšlapanými cestičkami.

Vymysleli jsme pro Vás hravé cvičení. Pro trénink pozornosti doporučujeme nakreslit obrázek přesně podle instrukcí a později vymyslet vlastní, a třeba i barevné varianty.

LŽIČKY

Výtvarné cvičení

Kreslit budeme měkkou tužkou a černým fixem na formát papíru A4.

Předlohu si můžete stáhnout ve formátu A4 zde.

Kreslení pravou hemisférou je jedna z cest, jak rozvinout svoji tvořivost. Je to metoda, která učí dívat se na jednu věc více způsoby. Učí vypnout kritické myšlení a uvolňuje nové nápady. Při cvičeních můžete najít cokoliv jiného, co Vás bude bavit do konce života. Cvičení jsou jako cesta. A cesta sama o sobě je cíl. Vše, co potřebujete, najdete v kurzu Portrét I.