Licenční ujednání pro aplikaci COGYBOOKS

Licenční ujednání pro aplikaci COGBOOKS

 

Licenční ujednání jsou  součástí Obchodních podmínek pro aplikaci COGYBOOKS.

 

  1. Continental Gallery uděluje Uživateli nevýhradní Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace COGYBOOKS, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Continental Gallery uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.
  3. Continental Gallery je po zániku Licence oprávněna plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  4. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. V tomto případě bere Uživatel na vědomí, že bude mít přístup pouze k  e-knihám, které získal nebo zakoupil v rámci daného Uživatelského účtu.
  5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikaci COGYBOOKS.
  6. Uživatel nemá právo vytvářet díla odvozená na základě aplikace COGYBOOKS.
  7. Uživatel nemá právo používat aplikaci COGYBOOKS způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém je aplikace COGYBOOKS Uživatelem používána, především v rozporu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
  8. Uživateli nevznikají uzavřením Smlouvy a udělením Licence žádná práva k ochranným známkám Continental Gallery nebo třetích osob.


Dále si můžete přečíst celé znění Obchodních podmínek pro aplikaci COGYBOOKS a jak nakládáme s Vašimi osobními daty na stránce Ochrana osobních údajů


Pokud o aplikaci COGYBOOKS slyšíte poprvé, podívejte se blíže, co je aplikace COGYBOOKS.