Skip to content

Výstavy a inspirace

Hvězda Aleny Ladové

Hvězda Aleny Ladové

U příležitosti třicátého výročí úmrtí malířky a ilustrátorky Aleny Ladové (1925—1992) se v galerii Vyšehrad konala výstav jejího díla. Šlo o první samostatnou výstavu dcery Josefa Lady v Praze po téměř padesáti letech.

Návštěvníkům zde byla představena také méně známá volná tvorba této mimořádně pracovité výtvarnice, zapsané ve veřejném povědomí především díky svým ilustracím dětských knih – k desítkám titulů jich vytvořila přes dva tisíce.

V Galerii Vyšehrad je možno poznat známé i méně povědomé kresby a ilustrace Aleny Ladové, které vytvořila během svého života. Jsou zde vystaveny obrazy s pohádkovými náměty pro děti, další zobrazují líbezné výjevy z přírody či zimní a vánoční motivy, mezi cenné patří také obrazy zachycující pražská zákoutí a domy. Nechybí ukázky vydaných knih, portrét Aleny od jejího otce, její busta od MgA. Kryštofa Hoška, sbírka 46 postav světové literární a jevištní historie, kterou nakreslila pro svého manžela k jeho 36. narozeninám, a dále fotografie z rodinného alba i některé osobní předměty.

Zajímavostí výstavy, která vznikla ve spolupráci s její rodinou, bude i jeden originál od jejího otce, malíře a spisovatele Josefa Lady.

 

Alena Ladová

se narodila 29. prosince 1925 v pražském Podskalí, v ulici V Ohradách (dnešní Ladova).

Po absolvování dívčí obecné školy pokračovala ve studiu gymnázia a pak studovala tři roky u prof. Karla Tondla na Státní grafické škole. Po uzavření vysokých škol v době protektorátu se vyhnula totálnímu nasazení díky práci na loutkovém a kresleném filmu ve filmových ateliérech Zlín-Kudlov, kde pracovala do roku 1945.

Po válce studovala Alena Ladová Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze u prof. Emila Filly. Po smrti maminky žila s otcem ve společné domácnosti a jejich soužití bylo velice spokojené. Ve své knize Můj táta Josef Lada píše: „Tátův optimismus byl nezdolný přes všechno zlé, co ho v životě potkalo. Naučil mne mnoho dobrého a prospěšného pro život, naučil mne znát lidi i věci, rozumět jim a chápat je.“

Alena Ladová byla velmi pracovitá a od roku 1946 až do své smrti se věnovala knižním ilustracím, jichž vytvořila v úctyhodných 87 knihách na 2 400. K nejznámějším patří oblíbená Živá abeceda, obsahující na sto jejích ilustrací, Lotta z Rošťácké uličky nebo Kluci, holky a Stodůlky. Ráda se věnovala i kostýmním návrhům a filmové, divadelní a televizní scénografii. Podílela se na animovaných filmech Kocour Mikeš, Budulínek Mandelinka, O Popelářovi a dalších.

Zdroj: https://www.praha-vysehrad.cz/cs/event/hvezda-aleny-ladove

https://www.joseflada.cz/hvezda-aleny-ladove/

 

 

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
I agree to the Terms and Conditions (https://cogybooks.com/pages/terms-and-conditions).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items